Vakantie - Taxi
NL-indexpagina
Vakantie - Over ons
Vakantie - Contact
Vakantie-Boeking
Vakantie - Voorwaarden
Vakantie - Agenda

Wij willen in contact komen met eigenaren die hun appartement of villa willen verhuren in de omgeving van Antibes. Neem gerust vrijblijvend contact op.


-----------------------------------

Zelfs in de winter is het hier prima weer. Wel tot 20° met een heerlijk zonnetje.


-----------------------------------


Vergeet niet onze Taxi service ruim tevoren te boeken. Reserveren


-----------------------------------


U kunt een email ontvangen met deze verhuurvoorwaarden. Schrijft u dan een email via ons contactformulier.

____________________

Vakantie in Antibes - Verhuurservice

Verhuur appartementen en villa´s  - Huismanagement - Persoonlijk assistent

Index

Index

Over ons

Contact

Boeken

Service

Agenda

Nieuws

  

Verhuurvoorwaarden:

Inleiding

Wij doen ons uiterste best om uw verblijf tot een succes te maken en wij verlenen de best mogelijke service. Wij begeleiden uw hele vakantie vanaf de boeking tot en met de eindafrekening. Een e-mail wordt meestal binnen 24 uur beantwoord. Heeft u vragen of opmerkingen, voor, tijdens of na uw vakantie dan staan wij altijd voor u klaar. Wij verhuren appartementen, penthouses, studio´s en villa's rechtstreeks van eigenaren en werken ook nauw samen met deze eigenaren. Op deze pagina treft u enige spelregels aan waaraan die voor alle appartementen gelden. Daarnaast kunnen er per appartement of villa extra voorwaarden worden gesteld. Deze treft u in de boekingsgegevens en / of in de vakantiewoning aan.

De Laagste prijsgarantie:

Wij bieden alle appartementen aan tegen de laagste prijsgarantie. Als u hetzelfde appartement in dezelfde periode elders vindt tegen een lagere prijs dan krijgt u van ons gegarandeerd het prijsverschil terug. De garantie geldt voor de normale huurprijs per dag of per week en niet voor elders gevonden aanbiedingen.

Sleuteloverdracht:

Wij verzorgen zelf de sleuteloverdracht en de schoonmaak. Hierdoor heeft u de garantie dat u met geen andere partijen te maken heeft.


Voorwaarden:

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Holiday in Antibes. Indien en voor zover voor boekingen van bepaalde vakantiewoningen afwijkende voorwaarden gelden, staan deze bij desbetreffende woning vermeld en prevaleren die afwijkende voorwaarden.

2 De huurder dient te beseffen dat Holiday in Antibes vakantiewoningen van particuliere derden (hierna: ´de eigenaar´) verhuurt en dient zich in alle gevallen dienovereenkomstig op te stellen en te gedragen.

3. Onder de gehuurde/de vakantiewoning wordt verstaan de betreffende vakantiewoning met terras of balkon, inclusief inventaris. In enkele gevallen zijn er bepaalde ruimtes, zoals garages of privé kamers/kasten afgesloten voor de huurder.

4. Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met Holiday in Antibes aangaat. Tevens worden onder huurder begrepen zij ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met Holiday in Antibes aangaat.

Artikel 2: Reservering en betaling

1. De huurovereenkomst komt tot stand zodra het boekingsformulier (via internet / e-mail, fax of post) door Holiday in Antibes is ontvangen, dan wel zodra de boeking telefonisch is verricht en de boeking door Holiday in Antibes schriftelijk is bevestigd, onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar binnen 48 uren na de ontvangst van het boekingsformulier alsnog aangeeft – om welke reden dan ook - dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is. Indien en voor zover deze ontbindende voorwaarde door Holiday in Antibes wordt ingeroepen en de huurder schade lijdt, sluit Holiday in Antibes elke aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Holiday in Antibes.

2. Reserveringen kunnen iedere dag van de week ingaan.

3. Opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders staat vermeld of wordt overeengekomen. Indien de reservering een of meerdere dagen langer duurt worden dagprijzen berekend die op de website staan aangegeven.

4. Uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de bevestiging dient door Holiday in Antibes van de huurder een aanbetaling van 25% van het volledige factuurbedrag te zijn ontvangen, tenzij Holiday in Antibes en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.

5. De overige 75 % van het te betalen factuurbedrag dient uiterlijk één maand voor de dag van aankomst op de bankrekening van Holiday in Antibes te zijn voldaan, tenzij Holiday in Antibes en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.

6. Bij boeking op een termijn van (minder dan) één kalendermaand voor de dag van aankomst dient het gehele factuurbedrag ineens (per telefonische overboeking) op de bankrekening van Holiday in Antibes te zijn voldaan.

7. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. Holiday in Antibes zendt dan een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Holiday in Antibes wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn in welk geval Holiday in Antibes gerechtigd is annuleringskosten als omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden in rekening te brengen.

8. De verschuldigde bedragen dienen altijd in zijn geheel door Holiday in Antibes te zijn ontvangen alvorens er toegang verleend kan worden tot de woning.

9. Na volledige betaling van de huursom, krijgt de huurder de reisbescheiden thuis gestuurd met het adres van de vakantiewoning, de route en de manier waarop wij op de dag van aankomst u zullen verwelkomen.

10. Het volledig betaalde factuurbedrag blijft tot na de eindafrekening op onze rekening in depot staan. Hiermee garanderen wij dat wij een eventuele annulering kunnen afhandelen.

11. Bij een te late betaling en indien u de reservering toch went voort te zetten wordt het factuurbedrag met het door de Europese Commissie minimaal vastgestelde bedrag van € 40.00 verhoogd.

Artikel 3: Wijziging door huurder

1. Indien de huurder de gesloten huurovereenkomst wil wijzigen, behoeft die uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holiday in Antibes. In geen geval is wijziging mogelijk vanaf en binnen de termijn van 4 weken voor de dag van aankomst. Voor elke wijziging in een al gedane boeking brengt Holiday in Antibes een bedrag ad € 75,= in rekening.

2. Indien u met een geldige reden wenst te annuleren mag u met bijbetaling van administratiekosten een ander gezelschap met maximaal hetzelfde aantal personen van uw boeking gebruik laten maken.

3. Indien wij in staat zijn de door u geboekte periode alsnog te verhuren, storten wij u de huursom, schoonmaakkosten en borgsom terug minus de door ons gemaakte (extra) administratiekosten.

4. De administratiekosten bedragen € 75.00.

5. Indien de huurder de boeking wijzigt binnen 4 weken voor aankomst zijn de annuleringsbepalingen van artikel 5 van toepassing.

Artikel 4: Wijziging door Holiday in Antibes

1. Holiday in Antibes heeft het recht de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden, waaronder worden verstaan omstandigheden die maken dat nakoming van Holiday in Antibes in redelijkheid niet kan worden gevergd (bv. de verkoop van het gehuurde huis) evenals de overeenkomst te wijzigen wegens overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar. In een dergelijk geval zal Holiday in Antibes aan huurder een ander huis van vergelijkbare kwaliteit en prijs proberen aan te bieden. Indien geen andere, vergelijkbare woning kan worden aangeboden, zal de al betaalde huursom worden terugbetaald. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/ aanvullende en/ of vertragingsschade wordt door Holiday in Antibes niet aanvaard tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Holiday in Antibes.

Artikel 5: Annuleren door huurder

1. Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, worden naast de reserveringskosten, annuleringskosten, die de hoogte van de huursom niet zullen overschrijden, in rekening gebracht.

2. De huurder dient te annuleren tijdens kantooruren. Indien na kantooruren wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag met uitzondering van Franse Nationale Feestdagen).

3. Holiday in Antibes is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/ of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.

4. Indien er een annuleringsverzekering is afgesloten volgt Holiday in Antibes de uitspraak van de Annuleringsverzekering.

5. Indien er een annuleringsverzekering is afgesloten dient de huurder een bewijs te overleggen om voor een vergoeding in aanmerking te komen, waaruit onomstotelijk blijkt dat de verzekeringsmaatschappij de annulering geheel of gedeeltelijk heeft geaccepteerd en de vergoeding op de rekening van de huurder heeft gestort, evenals een bewijs dat de huurder ook daadwerkelijk deze vergoeding op de rekening heeft ontvangen.

6. Indien er een annuleringsverzekering is afgesloten is de huurder bij annulering vóór de termijn van één maand vóór de aankomstdag een bedrag van 25% van de totale huursom verschuldigd.

7. Indien er een annuleringsverzekering is afgesloten is de huurder bij annulering binnen de termijn van één maand vóór de aankomstdag de volledige huursom verschuldigd.

8. Indien er een annuleringsverzekering is afgesloten vergoedt Holiday in Antibes dan maximaal het geheel of het gelijke gedeelte van de schoonmaakkosten, de borgsom en de toeristenbelasting minus de administratiekosten. De vergoeding kan nooit meer bedragen dan de betaalde factuurbedragen minus het vergoedde bedrag van de verzekeringsmaatschappij. Als de verzekeringsmaatschappij de annulering niet vergoedt is Holiday in Antibes ook niet verplicht enige vergoeding te honoreren.

9. Indien er een annuleringsverzekering is afgesloten maar ook indien er geen annuleringsverzekering is afgesloten geldt de volgende extra service van Holiday in Antibes: Indien u met een geldige reden wenst te annuleren mag u met bijbetaling van administratiekosten een ander gezelschap met maximaal hetzelfde aantal personen van uw boeking gebruik laten maken.

10. Indien er geen annuleringsverzekering is afgesloten of indien de annuleringsverzekering niet tot vergoeding overgaat, zal Holiday in Antibes niet tot vergoeding kunnen overgaan.

11. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.

12. De administratiekosten bedragen € 75.00 plus eventueel de vergoeding van de schade die Holiday in Antibes door deze annulering lijdt.

Artikel 6: Bijkomende kosten

1. Bij de huur zijn tenzij anders vermeld inbegrepen de kosten van normaal gebruik van water en elektriciteit. In die gevallen dat er gebruik kan worden gemaakt van een zwembadverwarming of airconditioning kan voor het gebruik een toeslag worden berekend.

2. Bij de huur is inbegrepen de huur van bedlinnen en handdoeken,

Artikel 7: Aankomst en vertrek

1. De aankomsttijd vangt aan op de dag van aankomst na tussen 16.00 en 20.00 uur. De geldende vertrektijd is op de dag van vertrek tussen 7.00 en 10.00 uur.

2. De huurder dient zich op de dag van aankomst altijd vóór 14.00 uur telefonisch met de Holiday in Antibes in contact te stellen om het verwachte tijdstip van aankomst te melden.

3. Aankomst na 20.00 uur is niet mogelijk. In sommige gevallen is aankomst ná 20.00 uur mogelijk indien er een toeslag wordt voldaan van € 100.00. Een aankomst na middernacht is niet mogelijk. Holiday in Antibes is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien blijkt dat aankomst ná 20.00 uur niet mogelijk blijkt te zijn.

Artikel 8: Aantal personen

1. Het in de Reserveringsbevestiging overeengekomen aantal personen mag niet worden overschreden, tenzij dat uitdrukkelijk en vooraf schriftelijk of per e-mail is overeengekomen met Holiday in Antibes, in welk geval Holiday in Antibes gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van Holiday in Antibes meer mensen in de gehuurde woning overnachten of kamperen op het bijbehorende terrein dan overeengekomen is, geraakt de huurder automatisch in verzuim ter zake zijn verplichtingen uit overeenkomst en is hij schadeplichtig.

2. Holiday in Antibes en huurder komen overeen de door Holiday in Antibes als gevolg van overtreding van de onder lid 1 gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op het totaal van de borgsom. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van Holiday in Antibes alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.

Artikel 9: Eindschoonmaak

1. In alle gevallen is het laten doen van de eindschoonmaak verplicht gesteld tegen de extra kosten die vermeld staan. Ook in het geval dat huurder een bedrag voor de eindschoonmaak betaalt, dient de huurder bij vertrek de woning netjes (bedden afgehaald en alle was in de badkamer op de vloer) en de keuken opgeruimd (afwasmachine en ijskast leeg, afval verwijderd) en schoon achter te laten.

2. Eigenaar en/of beheerder zijn gerechtigd om op eerste afroep een deel van de borgsom als extra schoonmaakkosten in te houden, indien de huurder in gebreke blijft.

Artikel 10: Borgsom

1. Vrijwel alle eigenaren van door Holiday in Antibes verhuurde vakantiewoningen stellen als voorwaarde dat huurder vooraf een waarborgsom voldoet. Deze dient voor eigenaar als zekerheid voor eventuele schade of extra kosten, veroorzaakt door huurder (bijv. schoonmaakkosten, kosten voor breuk, beschadiging, verblijf meer dan toegestane aantal personen, ernstige geluidsoverlast, etc). De hoogte van de waarborgsom staat op de website en op de factuur vermeld.

2. Wij houden de borgsom zo laag mogelijk. Hiuerdoor kan het voorkomen dat er voor extra wensen een extra borg wordt gevraagd. Dit wordt op de website en op uw factuur vermeld.

3. Indien er tijdens uw verblijf sprake is van schade of breuk dient u dit direct per e-mail of SMS doch uiterlijk bij vertrek aan te geven bij Holiday in Antibes.

4. Na de eindcontrole (nadat de schoonmaak en de was is gedaan), en nadat alle telefoon / internetrekeningen zijn ontvangen waarop het verbruik door de huurder kan worden gecontroleerd, wordt de borg op de rekening die is opgegeven aan Holiday in Antibes teruggestort.

5. Na de huurperiode kan deze waarborgsom pas uiterlijk na zes weken worden teruggestort

6. Bij het constateren van schade neemt Holiday in Antibes contact op met de huurder en spreekt de vervolgstappen af.

7. Huurders geven bij de reservering hun IBAN en BIC nummer op voor het terugboeken van de waarborgsom. Wordt dit verzaakt, dan neemt Holiday in Antibes hierop geen actie om de borg terug te storten. Holiday in Antibes aanvaart hiervoor ook geen enkele schadeclaim in welke vorm dan ook en ziet dit als verzuim van de huurder.

Artikel 11: Zwembaden

1. Zwembaden zijn in de regel van medio mei tot eind september te gebruiken. Uitzonderingen zijn mogelijk in welk kader Holiday in Antibes geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade daardoor geleden.

2. Kinderen jonger dan 12 mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad betreden en gebruiken.

3. Alle zwembaden in Frankrijk moeten zijn beveiligd met een hek, afsluitbaar dek of alarminstallatie (als het alarm aanstaat en er valt een kind in dan gaat het alarm af). De eigenaar (niet Holiday in Antibes) is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de juiste beveiliging.

4. Huurder dient bij aankomst de werking van de beveiliging te controleren en eventuele gebreken omgaand te melden bij Holiday in Antibes. Ongelukken die voortvloeien uit het feit dat de huurder de beveiliging buiten werking stelt zijn ten volle de verantwoordelijkheid van de huurder. De beveiliging mag nooit als substituut worden gezien van de supervisie van de ouders voor hun kinderen; Holiday in Antibes noch eigenaar zijn aansprakelijk te houden voor ongelukken in zwembaden.

5. Het is de huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen. Indien er problemen zijn met het zwembad (bijv. zwembad wordt groen, zuiveringsinstallatie of verwarming werken niet goed) dient huurder de sleutelbewaarder hiervan op de hoogte te stellen, zodat schade wordt voorkomen.

6. Indien er binnen een residentie bij het zwembad aanvullende regels zijn opgehangen dan is de huurder verplicht zich hieraan zonder enig voorbehoud te houden. Tevens dient de huurder de aanwijzingen van een van de leden van de Conseil Syndical of de Syndic binnen deze residentie op te volgen.

Artikel 12. Huisdieren

1. Het meenemen van huisdieren naar de vakantiewoning is alleen toegestaan indien hiervoor door eigenaar vooraf toestemming is verleend. Stuurt u met de boeking een recente foto van uw huisdier mee. Indien deze toestemming is verleend staat dit expliciet vermeld in de Reserveringsbevestiging die huurder van Holiday in Antibes heeft ontvangen. De eigenaar kan een toeslag vragen voor het meenemen van een huisdier. Deze toeslag vindt de huurder terug op de factuur.

2. In alle andere gevallen is het meenemen van huisdieren niet toegestaan en kan hiervoor achteraf een boete worden berekend van maximaal het totaal van de borgsom. Daarnaast behoudt Holiday in Antibes zich het recht voor alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen.

3. Indien huisdieren zijn toegestaan zoals gesteld in lid 1, is huurder aansprakelijk voor eventuele schade, aangericht door meegebrachte huisdieren. Huurder dient erop toe te zien dat meegebrachte huisdieren geen toegang hebben tot slaapkamers en zwembaden. Binnen een residentie en in de tuin dient het huisdier altijd te zijn aangelijnd.

Artikel 13: Overige

1. Het is niet toegestaan in de vakantiewoningen te roken. Eventueel aanwezige asbakken zijn bedoeld voor buitenshuis.

2. De huurder wordt bij vertrek geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren en de barbecue schoon te maken. Ook de afwasmachine en ijskast dienen leeggemaakt te zijn.

3. Voor zover een huishoudelijk reglement in de woning aanwezig is, dient de huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven. Van een van toepassing zijnde huishoudelijk reglement is meestal een exemplaar in de vakantiewoning aanwezig.

4. Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/ opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door Holiday in Antibes van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van Holiday in Antibes in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.

5. Indien er door huurder geluidsoverlast wordt veroorzaakt en eigenaar hierover klachten van omwonenden ontvangt zal Holiday in Antibes huurder hiervan in kennis stellen. Huurder zal zijn gedrag dan onmiddellijk aanpassen. Bij voortduring van de geluidsoverlast kan achteraf een boete worden berekend tot maximaal het volledig inhouden van de waarborgsom.

6. U bent in Frankrijk en de Fransen hebben vaak andere gewoonten dan u thuis gewend bent. De Fransen gaan bijvoorbeeld vroeg naar bed (omstreeks 22.00 uur) en staan vroeg op (soms al om 05.00 uur). Het dient dan stil te zijn op uw terras of in uw appartement. Het is in Frankrijk "not done" om wat dan ook over de balkonranden te hangen. In sommige residenties staan er zelfs boetes op. Uiteraard brengen wij u die boete in rekening. Het is in Frankrijk helemaal niet vanzelfsprekend dat men een andere taal spreekt. De Fransen spreken Frans. U, als gast in dit land, dient zich hierop voor te bereiden.

7. Op verzoek kunnen wij u een kinderbedje aanbieden. Het kinderbedje heeft een matras, luxe service plateau en opbergvakken. Het bed is geschikt voor kinderen tot één jaar of een maximaal gewicht van 15 Kg. De lakentjes en dekentjes dient u zelf mee te nemen. U kunt het bedje bij de boeking reserveren. (huurprijs niet inbegrepen)

Artikel 14: Vrijwaring

1. Indien door en/of tijdens het verblijf van de huurder schade aan de vakantiewoning ontstaat van welke aard en omvang dan ook en Holiday in Antibes gehouden is deze schade en welke bijkomende schade dan ook aan de eigenaar te voldoen, vrijwaart de huurder Holiday in Antibes van deze verplichtingen.

2. Indien anders dan gesteld onder lid 1 van dit artikel schade ontstaat bij derden door of tijdens het verblijf van de huurder in de vakantiewoning voor welke schade Holiday in Antibes aansprakelijk wordt gesteld en in welk kader Holiday in Antibes schadeplichtig is, vrijwaart de huurder Holiday in Antibes van deze verplichtingen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1. Holiday in Antibes aanvaardt – behoudens een geval van opzet of grove schuld zijdens Holiday in Antibes - geen aansprakelijkheid voor schade (van welke aard dan ook) door de huurder geleden als gevolg van en/of samenhangend met zijn verblijf in de vakantiewoning.

2. Indien om welke reden dan ook Holiday in Antibes zelf schadeplichtig is, beperkt de hoogte van de dan te betalen schadevergoeding zich tot de hoogte van de huursom.

3. Holiday in Antibes aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor: a) foto, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven) kennelijke fouten of vergissingen op deze website of andere kennisgevingen.

4. De huurder wordt erop gewezen dat schade aan een vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaan aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Holiday in Antibes bedingt hierbij ten behoeve van de eigenaar dat de huurder gehouden is alle schade - ook als gevolg van verlies of diefstal – ontstaan aan de vakantiewoning te vergoeden aan de eigenaar.

5. Holiday in Antibes is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen in welk geval de schade beperkt is tot de hoogte van de huursom.

6. Bouwactiviteiten in de buurt van de gehuurde woning zijn niet altijd door Holiday in Antibes te voorzien. Holiday in Antibes kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor bouwactiviteiten in de buurt.

Artikel 16: Klachten

1. Bij vragen, problemen of klachten over de gehuurde vakantiewoning dient huurder altijd eerst direct en rechtstreeks contact op te nemen met Holiday in Antibes. Indien Holiday in Antibes de klacht niet naar tevredenheid oplost, dient huurder Holiday in Antibes hiervan binnen 24 uur en tijdens het verblijf schriftelijk in kennis stellen. Als de klacht dan nog niet bevredigend wordt beantwoord, dient de huurder uiterlijk binnen 2 weken na de vertrekdatum de klacht schriftelijk bij Holiday in Antibes in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens en vergezeld van bewijzen in de vorm van getuigenverklaringen en/of foto’s.

2. Indien de huurder zich niet houdt aan de termijn en voorwaarden die zijn gesteld in lid 1 van dit artikel, verliest hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover al enig recht op schadevergoeding bestaat.

3. Bij vroegtijdig vertrek (zonder overleg en voorafgaande schriftelijke overeenstemming daarover met Holiday in Antibes) uit de gehuurde woning, blijft de totale huursom verschuldigd en ontslaat dit Holiday in Antibes van iedere vorm van schadeloosstelling.


Wij wensen u een heel prettige vakantie bij Holiday in Antibes.